EN / TH

ประโยชน์ 28 ประการของการดื่มน้ำเสริมไฮโดรเจนต่อสุขภาพ ในเชิงวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ 28 ประการของการดื่มน้ำเสริมไฮโดรเจนต่อสุขภาพ ในเชิงวิทยาศาสตร์

น้ำไฮโดรเจนประกอบด้วยโมเลกุลของไฮโดรเจนซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ โมเลกุลดังกล่าวทำให้อนุมูลออกซิเดชันที่มีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบซึ่งมีส่วนต่อพัฒนาการของโรค การอักเสบ และความชรา ลองอ่านข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสรรพคุณอันน่าทึ่งของน้ำไฮโดรเจน!

น้ำไฮโดรเจนเต็มไปด้วยโมเลกุลของไฮโดรเจน ซึ่งสามารถแยกแยะอนุมูลอิสระและข้ามตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและสมอง เยื่อบุเซลล์ ไมโทคอนเดรีย และแม้แต่นิวเคลียสเองก็ตามได้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้เอง โมเลกุลไฮโดรเจนจึงมีสรรพคุณทางการเยียวยาอวัยวะในร่างกายแทบทั้งหมด โดยมันจะแสดงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ การอักเสบ โรคอ้วน และอาการแพ้ต่างๆ โดยไม่มีผลข้างเคียง

ประโยชน์ของน้ำเสริมไฮโดรเจนต่อสุขภาพ

 1. น้ำไฮโดรเจนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและป้องกันความเสียหายของสมองได้ โมเลกุลไฮโดรเจน (H2) สามารถป้องกันเซลล์และเนื้อเยื่อจากการถูกทำลายโดยออกซิเดชัน ด้วยการลดอนุพันธุ์ออกซิเจนที่ว่องไวหรือ ROS แบบเลือกสรร น้ำไฮโดรเจนไม่เหมือนกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ เพราะมันมีความสามารถพิเศษในการทะลุผ่านเยื่อบุเซลล์และพุ่งเป้าไปที่ออร์แกเนลล์ (โครงสร้างภายในเซลล์ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะ) เช่น ไมโทคอนเดรียและนิวเคลียส
 2. การดื่มน้ำไฮโดรเจนจึงช่วยป้องกันการพัฒนาของโรคพาร์คินสัน ในการทดลองกับหนู น้ำไฮโดรเจนช่วยลดความเครียดออกซิเดชัน และป้องกันความบกพร่องของสมรรถนะทางสมองที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะสมองเสื่อมและโรคพาร์คินสัน น้ำไฮโดรเจนช่วยป้องกันทั้งการพัฒนาและการดำเนินของโรคที่มาจากความผิดปกติของระบบประสาท และยับยั้งการสูญเสียเซลล์ระบบประสาทในการศึกษาเรื่องโรคพาร์คินสันกับหนู นอกจากนี้ ในการศึกษาผู้ป่วยโรคพาร์คินสันชิ้นหนึ่ง ยังพบว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจน ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากพิษต่อระบบประสาท ซึ่งตรงกันกับการศึกษาทดลองกับสัตว์ก่อนหน้า รวมทั้งยังไม่มีผลเสียหายจากการดื่มน้ำไฮโดรเจนในปริมาณมากด้วย (1,000 มล./วัน)
 3. น้ำไฮโดรเจนอาจทำให้ภาวะอารมณ์แปรปรวนดีขึ้นได้ น้ำไฮโดรเจนช่วยฟื้นฟูการเติบโตของเซลล์สมองตามธรรมชาติในหนูทดลอง ด้วยเหตุที่ยารักษาอาการซึมเศร้าช่วยเพิ่มการกำเนิดประสาทในผู้ใหญ่ ก็น่าจะนำน้ำไฮโดรเจนไปใช้เพื่อปรับปรุงให้ภาวะซึมเศร้าและภาวะจิตผิดปกติบางอย่างให้ดีขึ้นได้
 4. น้ำไฮโดรเจนช่วยยับยั้งอาการอักเสบ โมเลกุลไฮโดรเจน (H2) แสดงฤทธิ์ในการต้านการอักเสบในการศึกษาทดลองกับสัตว์หลายชิ้น ในการศึกษาชิ้นหนึ่ง ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งเป็นภาวะอักเสบเรื้อรัง ดื่มน้ำไฮโดรเจนวันละ 5 ลิตรติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่าผู้ป่วยทุกรายซึ่งมีอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะเริ่มต้นมีอาการทุเลาลง และมีรายที่ปลอดจากอาการดังกล่าวถึง 20 เปอร์เซ็นต์
 5. น้ำไฮโดรเจนลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ความผิดปกติของการควบคุมการเคลื่อนไหว และความเสื่อมของกล้ามเนื้อ ในการทดลองกับนักกีฬาหนุ่มสาว พบว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจนช่วยลดการเพิ่มขึ้นของกรดแลกติกในระหว่างการฝึกซ้อมอย่างหนัก และลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้
 6. น้ำไฮโดรเจนช่วยป้องกันภาวะอ้วนลงพุง น้ำไฮโดรเจนสามารถลดภาวะไขมันพอกตับในหนูที่เป็นเบาหวานประเภท 2 และโรคอ้วน รวมทั้งหนูที่เป็นโรคไขมันพอกตับซึ่งถูกชักนำจากการกินอาหารไขมันสูงได้ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าทำให้ระดับกลูโคส, อินซูลิน และไตรกลีเซอไรด์ลดลงจากการกระตุ้นกระบวนการเมทาบอลิซึมของพลังงานนั่นเอง
 7. น้ำไฮโดรเจนอาจช่วยเรื่องการลดน้ำหนักได้ การดื่มน้ำไฮโดรเจนในระยะยาวช่วยควบคุมไขมันในร่างกายและน้ำหนักของหนูได้ แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการบริโภคน้ำและอาหารก็ตาม
 8. น้ำไฮโดรเจนช่วยเสริมการทำงานของไมโทคอนเดรีย การศึกษาทางคลินิกแสดงว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจนช่วยปกป้องไมโทคอนเดรียและทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดจากความผิดปกติของไมโทคอนเดรียดีขึ้น การดื่มน้ำไฮโดรเจนยังช่วยกระตุ้นกระบวนการเมทาบอลิซึมของพลังงาน (วัดจากการได้รับออกซิเจนและการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์)
 9. น้ำไฮโดรเจนช่วยรักษาโรคเบาหวาน การทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 และมีความทนทานต่อกลูโคสผิดปกติ แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจน (900 มล.) นาน 8 สัปดาห์ ทำให้คอเลสเตอรอลลดลง ความทนทานต่อกลูโคสเป็นปกติ และภาวะดื้อต่ออินซูลินในกลุ่มผู้ป่วยที่ร่วมการทดลองส่วนใหญ่ดีขึ้น
 10. ไฮโดรเจนอาจรักษาภาวะกรดเกินจากเมทาบอลิซึม ภาวะกรดเกินจากเมทาบอลิซึม คือภาวะที่ความเป็นกรดในเลือดเพิ่มขึ้นและจะทรุดหนักเมื่อมีการออกกำลังกาย การศึกษาที่ทำกับผู้ชายสุขภาพดีมีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ พบว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจนเป็นประจำทุกวันนาน 14 วัน ทำให้ค่า pH ในเลือดก่อนและหลังออกกำลังกายเพิ่มขึ้นโดยไม่มีผลข้างเคียง และสรุปผลการศึกษาว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจนมีความปลอดภัยและอาจมีผลให้เลือดมีความเป็นด่างด้วย
 11. น้ำไฮโดรเจนอาจป้องกันโรคมะเร็งได้ น้ำดื่มไฮโดรเจนที่อุ่นร้อนเป็นสารยับยั้งเนื้องอกที่มีประสิทธิผล น้ำไฮโดรเจนสามารถยับยั้งการเติบโตของเนื้องอก ในเซลล์มะเร็งที่ลิ้นและเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของมนุษย์ได้ด้วยการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน นอกจากนี้น้ำไฮโดรเจนยังยับยั้งกระบวนการแองจิโอเจเนซิส (การเติบโตของหลอดเลือดเซลล์มะเร็ง) ในเซล์มะเร็งปอดของมนุษย์ที่ได้จากการเพาะเชื้อ
 12. น้ำไฮโดรเจนลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง การดื่มน้ำไฮโดรเจนทำให้อัตราการเสียชีวิตและการสูญเสียน้ำหนักของร่างกายจากการใช้ยาต้านมะเร็ง, ยาซิสปลาติน และลดความเป็นพิษต่อไตในหนูทดลอง ในการศึกษากับผู้ป่วยซึ่งได้รับเคมีบำบัดเนื้องอกร้ายที่ตับ พบว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจน (1.5-2 ลิตร/วัน) ช่วยยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชัน (วัดจากการเพิ่มระดับของไฮโดรเปอรอกไซด์รวม) และป้องกันการเบื่ออาหารได้
 13. น้ำไฮโดรเจนช่วยส่งเสริมสุขภาพผิว การให้น้ำไฮโดรเจนด้วยการฉีดเข้าสู่ร่างกาย (ทางหลอดเลือด) แก่ผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดงเฉียบพลัน ทำให้อาการผิวหนังร้อนแดง (ผื่นแดง) และอาการที่เกี่ยวข้องดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ในการศึกษาที่ทำกับมนุษย์ พบว่าการอาบน้ำไฮโดรเจนนาน 3 เดือนช่วยลดเลือนรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง รวมทั้งยังลดการทำลายเซลล์ผิวของมนุษย์จากรังสีอุลตราไวโอเล็ตได้ด้วย
 14. น้ำไฮโดรเจนช่วยเร่งรัดการรักษาบาดแผล การได้รับน้ำไฮโดรเจนผ่านทางหลอดดูดในผู้ป่วยสูงวัย ช่วยลดขนาดของแผลกดทับและเร่งรัดการฟื้นตัวให้เร็วขึ้น
 15. น้ำไฮโดรเจนช่วยจำกัดความเสียหายจากการปลูกถ่ายอวัยวะ น้ำไฮโดรเจนในรูปของสารกันเสีย ช่วยลดความเสียหายของอวัยวะหลายอย่างในระหว่างการผ่าตัดปลูกถ่ายได้
 16. น้ำไฮโดรเจนทำให้ภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติดีขึ้น ในการศึกษากับหนูซึ่งถูกผ่าตัดรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะอุดตัน พบว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจนช่วยยับยั้งภาวะกระเพาะปัสสาวะน้ำหนักเพิ่มและภาวะเครียดออกซิเดชันได้ นอกจากนี้น้ำไฮโดรเจนยังรักษาอาการการตอบสนองของกล้ามเนื้อและการกระตุ้นสนามไฟฟ้าลดลง ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับลำดับของอาการ ผลลัพธ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่าน้ำไฮโดรเจนสามารถช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดตันได้ ด้วยการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน
 17. น้ำไฮโดรเจนช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ การรักษาหนูที่เป็นโรคเบาหวานด้วยน้ำไฮโดรเจน ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเลกุลไฮโดรเจนเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจจากเบาหวาน
 18. น้ำไฮโดรเจนช่วยปกป้องดวงตา ยาหยอดตาเสริมไฮโดรเจนทำให้กระบวนการฟื้นตัวหลังการบาดเจ็บที่จอตาของหนูทดลองเป็นไปอย่างราบรื่น การรักษากระจกตาด้วยสารละลายไฮโดรเจนทำให้กระบวนการแองจิโอเจเนซิสลดลงอย่างมาก (การเติบโตของหลอดเลือด) หลังได้รับบาดเจ็บจากด่างกัดในหนูทดลอง ซึ่งบ่งชี้ว่าการรักษาด้วยไฮโดรเจนอาจป้องกันโรคตาบอดจากการถูกสารเคมีกัดดวงตาได้
 19. น้ำไฮโดรเจนช่วยป้องกันการสูญเสียการได้ยิน โมเลกุลไฮโดรเจนช่วยปกป้องเซลล์ขนของประสาทการได้ยินจากความเสียหายจากออกซิเดชันได้ การศึกษากับหนูทดลองพบว่าสารละลายและน้ำเสริมไฮโดรเจนอาจป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากการชักนำของเสียงดังได้
 20. น้ำไฮโดรเจนช่วยต้านอาการแพ้ได้ การดื่มน้ำไฮโดรเจนช่วยกำจัดอาการแพ้อย่างฉับพลันในหนูได้ ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง หรือ AD คือความผิดปกติของผิวหนังที่เกิดอักเสบเพราะมีอาการแพ้ คือผิวหนังเป็นผื่นแดง ผื่นคัน ในหนูที่มีผิวหนังแบบ AD พบว่าน้ำไฮโดรเจนทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยการไปยับยั้งการอักเสบ
 21. น้ำไฮโดรเจนทำให้อาการของโรคไตดีขึ้น การศึกษาทดลองกับหนูพบว่าน้ำเสริมไฮโดรเจน ทำให้การทำงานผิดปกติของไตจากความเสียหายที่เกิดจากพิษดีขึ้นได้ ด้วยการลดภาวะเครียดออกซิเดชันและของเสียเคมีวัตถุ การดื่มน้ำไฮโดรเจนยังทำให้การอักเสบและความดันโลหิตในผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยไตเทียมลดลงด้วย
 22. น้ำไฮโดรเจนช่วยปกป้องตับ การดื่มน้ำไฮโดรเจนช่วยยับยั้งการเกิดพังผืดของตับในหนู ด้วยการป้องกันเซลล์ตับจากการทำลายของอนุมูลอิสระ นอกจากนี้มันยังทำให้การทำงานของตับดีขึ้นและลดภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีด้วย
 23. น้ำไฮโดรเจนช่วยส่งเสริมสุขภาพของทางเดินอาหาร น้ำไฮโดรเจนช่วยบรรเทาการบาดเจ็บของเยื่อเมือกในช่องท้อง ที่เกิดจากการได้รับยาแอสไพรินในหนู (ด้วยการไปยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชันและการอักเสบ) ซึ่งบ่งชี้ว่าน้ำไฮโดรเจนอาจป้องกันคนที่มีสุขภาพดีจากความเสียหายของระบบทางเดินอาหารเนื่องจากภาวะเครียดออกซิเดชันได้
 24. น้ำไฮโดรเจนช่วยปกป้องปอด การบริโภคน้ำไฮโดรเจนของหนู มีผลในทางปกป้องเนื้อเยื่อปอดจากการบาดเจ็บ ได้ด้วยการยับยั้งการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชัน
 25. น้ำไฮโดรเจนเป็นสารป้องกันรังสี การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าหนูซึ่งได้รับการจัดกระทำด้วยน้ำไฮโดรเจนก่อนการสัมผัสกัมมันตภาพรังสี ทำให้อัตราการอยู่รอดเพิ่มขึ้นและเป็นการปกป้องหัวใจจากความเสียหายเพราะรังสีได้ด้วย การรักษาด้วยไฮโดรเจนยังยับยั้งการเสียชีวิตจากสารกัมมันตรังสีในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ ที่ได้จากการเพาะเชื้อ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจใช้ไฮโดรเจนเป็นสารป้องกันรังสีได้
 26. น้ำไฮโดรเจนช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ในการทดลองกับหนู พบว่าการให้น้ำไฮโดรเจนทางปากช่วยบรรเทาอาการปวดเหตุประสาท (อาการปวดที่เกิดขึ้นเองและอาการปวดจากการสัมผัสความร้อน) ผลการศึกษาสรุปว่าน้ำไฮโดรเจนอาจเป็นประโยชน์ต่อการบรรเทาอาการปวดประสาทในการทดลองทางคลินิก
 27. น้ำไฮโดรเจนอาจช่วยให้อายุขัยยืนยาว ความสามารถของโมเลกุลไฮโดรเจน ในการปกป้องดีเอ็นเอภายในนิวเคลียสและไมโทคอนเดรียจากความเสียหายเพราะออกซิเดชัน เชื่อกันว่าจะมีผลที่เป็นคุณต่อโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งและกระบวนการแก่ชรา การรักษาด้วย H2 ช่วยชะลออายุขัยของสเตมเซลล์ไขกระดูกด้วยการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน เมื่อเซลล์ HUVEC (human umbilical vein endothelial cell) มีการเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุดมด้วยไฮโดรเจน พบว่าทั้งภาวะเครียดออกซิเดชันและการแก่ชราต่างก็ถูกยับยั้งทั้งคู่ การศึกษาจึงสรุปว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจนน่าจะช่วยเพิ่มความยืนยาวของชีวิตมนุษย์ได้
 28. น้ำไฮโดรเจนเป็นสารต้านแบคทีเรียและอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพปากได้ การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าน้ำไฮโดรเจนอาจทำให้สุขอนามัยของช่องปากดีขึ้นได้ เพราะฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียของมันต่อการเกิดโพรงฟันและแบคทีเรียก่อโรคเหงือก ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของเหงือก พบว่าการดื่มน้ำไฮโดรเจนทำให้อาการของโรคดีขึ้นและช่วยเสริมฤทธิ์ในการรักษาโรคเหงือกโดยไม่ต้องทำศัลยกรรมปริทันต์