EN / TH
Just Connect Logo

เกี่ยวกับเรา

บริษัท Just Connect จำกัด เราได้คัดเลือกนำเข้าสินค้า เฉพาะที่มีขั้นตอนที่ดีในการผลิตมาตรฐาน (GMP) รวมทั้งสินค้ามีการจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมอย่างชัดเจน (HACP) โดยมีการวิเคราะห์อันตรายทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เราจึงได้นำเข้า วิจัย และผลิต เครื่องทำน้ำดื่มไฮโดรเจน H2 เพื่อสุขภาพ ที่อุดมไปด้วยโมเลกุลน้ำขนาดเล็กกว่าน้ำดื่มทั่วไป

  • สินค้านวัตกรรม ผ่านการค้นคว้าและวิจัย จากประเทศญี่ปุ่น
  • ผ่านการวิจัยสรรพคุณ และประโยชน์ จากหน่วยงานระดับโลก
  • เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีที่อยู่จริง
  • เรามีการออกงานแสดงสินค้า และประกวดนวัตกรรมทั่วโลก
  • สินค้าผ่านมาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP จากโรงงาน
  • ราคาไม่แพง เหมาะสมสำหรับคนไทย ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง